Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Gminne przeglądy teatralne w j. niemieckim [2008-obecnie]

Gdy lekcja staje się małym teatrem, a uczniowie aktorami …..

Inspiracją do podjęcia działań w kierunku wykorzystania formy pracy, jakim jest przedstawienie teatralne winna być chęć przezwyciężenia rutyny na lekcjach i powierzenie uczniowi roli kreatora, sprawcy działań, a nie tylko wykonawcy poleceń nauczyciela.

Teatr po niemiecku

„Opowiedz mi, a ja zapomnę. Pokaż mi, a ja zrozumiem. Pozwól mi to zrobić, a ja się tego nauczę” (Konfucjusz) czyli uczenie się poprzez samodzielne działanie niezwykle sprzyja rozwojowi inicjatywy i samodzielności uczniów, dlatego stało się szczególnie popularne w nauczaniu języków obcych.

Stosowanie przedstawienia teatralnego jako elementu procesu dydaktycznego tworzy odmienny od tradycyjnego klimat i nastrój zajęć lekcyjnych, ułatwiających tak uczniom jak    i nauczycielom wyjście z codziennej „roli”. Wówczas ujawnia się to, co stanowi podstawę skutecznego procesu nauczania i uczenia się: motywacja i zaangażowanie osób w nim uczestniczących, wzajemna wymiana doświadczeń oraz poprawne komunikowanie się.

 Spośród wszystkich możliwych form projektu przedstawienie teatralne zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ oprócz chęci ucznia w poznanie nowych treści, rozwija umiejętności mówienia w języku obcym. Uczniowie przygotowujący przedstawienie teatralne uczą się nie tylko swoich ról, ale także – mimochodem – ról swoich kolegów i koleżanek aktorów. Udział w przedstawieniu wymaga od nich również odpowiedniego zachowania scenicznego. Aktor musi wypowiedzieć swą rolę we właściwy sposób, przez co ćwiczy wymowę i akcent języka obcego, a wyuczone zwroty językowe będzie z pewnością miał okazję wykorzystać na zajęciach lekcyjnych.

O tym, jak fascynującym medium nauki języków obcych jest teatr, wiedzą nauczyciele języka niemieckiego oraz ich podopieczni z gminy Opalenica, którzy podejmują trud wielotygodniowych przygotowań i biorą udział w Gminnych Przeglądach Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim dla uczniów klas I-III organizowanym rokrocznie przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Porażynie, a zainicjowanym przez nauczycielkę języka niemieckiego – mgr Karolinę Kostrzewską.                                                                   

Ważnym ukoronowaniem trudów związanych z pracą nad przygotowaniem inscenizacji jest przedstawienie publiczności szkolnej, rodzicom oraz zaproszonym gościom jej efektów w postaci piosenek i sztuk teatralnych.

Wszystkie zespoły są znakomicie przygotowane do prezentacji, publiczność, w skład której wchodzą uczniowie SP Porażyn, rodzice oraz zaproszeni goście tworzy miłą, przyjazną atmosferę, dzięki czemu trema mniej daje się we znaki młodym aktorom.

Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie specjalnej scenografii, dzięki której budynek SP Porażyn zamienia się na kilka godzin w prawdziwy teatr wyposażony w kurtynę, profesjonalne oświetlenie dostosowywane na bieżąco do potrzeb uczestników Przeglądu oraz zachwycające postaci bajkowe, kolorowe dwujęzyczne ilustracje.

Choć Przeglądy Teatralne nie mają charakteru konkursu i nie zostaje wyłoniony żaden zwycięzca, wszyscy zasługują na uznanie za zaangażowanie, twórczą aktywność, umiejętność pracy w zespole, pragnienie rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, a także sprawności językowych. Każdy uczestnik Przeglądu otrzymuje plakietki, pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki, a także nagrodę w postaci pysznych słodkości.

Sukces teatralny – pojawienie się na scenie, uśmiech i szczera radość z dobrze wykonanego zadania – najlepiej świadczą o potrzebie pracy z uczniami tą metodą, która uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności                     i otwartości, budzi wyobraźnię i fantazję, zmusza do poszukiwań twórczych oraz wyzwala możliwości każdego ucznia.

Uczestnictwo w Przeglądach Małych Form Teatralnych jest dla uczestników doskonałą okazją do skonfrontowania swoich dokonań z osiągnięciami kolegów z innych szkół, inspiruje do dalszej pracy                       i rozwijania swoich zainteresowań teatrem i sztuką aktorską, dostarcza wielu miłych wrażeń, a przede wszystkim zachęca do dalszej nauki języka niemieckiego.

Karolina Kostrzewska

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity