Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Sprawdzian 6-klasisty

  • Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej
[ Informacja dla Ucznia: POBIERZ ], [ Procedury: POBIERZ ]
  • Wniosek Rodziców (Prawnych Opiekunów) o zdawaniu sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia w sposób określony w komunikacie Dyrektora OCE w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu [ Wniosek Rodziców: POBIERZ ]

Ochrona Danych Osobowych

   Fotografie i filmy

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity