Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

AKTUALNOŚCI

Oferta zajęć pozalekcyjnych

W naszej szkole dzieci mają bardzo dobre warunki, aby zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Każdy uczeń traktowany jest indywidualne i z życzliwością. W szkole może poszerzać swoje zainteresowania, przygotować się do udziału w konkursach pod kierunkiem nauczycieli i rozwijać swoje pasje - także podczas zajęć prowadzonych w ramach kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych.


 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2014/2015:

 

 Koło z języka niemieckiego – piątek, Porażyn godz. 1240 do godz. 1410

 Koło teatralne – wtorek, Porażyn godz. 1325

 Koło ortograficzne – czwartek, Porażyn godz. 1325

 Koło artystyczne – poniedziałek, Jastrzębniki godz. 1135, piątek godz. 1230

 Koło matematyczne – poniedziałek, Porażyn godz. 1230, środa godz. 1325

 Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - piątek, godz. 1500

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Szkoła Podstawowa w Porażynie.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Baza dydaktyczna

Obecnie do Szkoły Podstawowej w Porażynie uczęszcza 112 uczniów z Porażyna, Jastrzębnik i Łęczyc. Pracuje w niej łącznie trzynastu nauczycieli i siedmiu pracowników obsługi.  Łącznie szkoła posiada siedem sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe oraz salę widowiskową. Ponadto dysponuje boiskami szkolnymi, zielonym terenem rekreacyjnym, placem zabaw dla najmłodszych dzieci, boiskiem do gry w koszykówkę oraz do gry w piłkę nożną. Baza lokalowa szkoły jest ciągle poszerzana i udoskonalana – w dużej mierze dzięki ofiarnej pomocy rodziców, mieszkańców wsi oraz przyjaciół – darczyńców, na których placówka zawsze może liczyć.


 

 

Pracownicy

„Twoje Dziecko dąży do niezależności poprzez pracę; do niezależności ciała i umysłu. Jest mu obojętne co wiedzą inni: chce samo się uczyć, samodzielnie doświadczać  w środowisku i wchłaniać je zmysłami dzięki własnemu osobistemu wysiłkowi…”

                                                                                                        Maria MontesorriNauczyciele Szkoły Podstawowej w Porażynie to zespół ludzi kreatywnych nieustannie poszukujących innowacyjnych metod nauczania, absolwenci renomowanych uczelni, uczestnicy licznych szkoleń oraz kursów doskonalących. Dzięki osobistemu zaangażowaniu, pasji oraz doświadczeniu potrafią stworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami. Dostrzegają odrębność każdego ucznia i pomagają rodzicom pokonywać trudności wynikające z niepełnosprawności dziecka. Kreują u dzieci postawy twórcze i aktywne, zachęcają je do myślenia, marzenia, poznawania, działania.
 

DYREKCJA:  
Jakubowska Longina edukacja wczesnoszkolna, informatyka
   
KADRA PEDAGOGICZNA:  
Kaczmarek Karolina matematyka, przyroda
Kasperek Renata edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka - wychowawca klasy I
Konieczna Diana język polski, historia - wychowawca klasy IV i V
Kostrzewska-Chróst Karolina język niemiecki, wychowanie fizyczne - wychowawca klasy VI
Mrówka Joanna edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie - wychowawca oddziału "0"
Sapor Anna edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II i III
Pawlak Martyna edukacja wczesnoszkolna, wychowawcza oddziału przedszkolnego
Hojan Mateusz religia
Komin Krzysztof gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Szaferski Sebastian technika
Chwalińska Agnieszka logopedia
Rogalski Dariusz język angielski
   
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:  
Kaszyńska Karolina Pomoc nauczyciela
Szarawaga Agata Sekretarz szkoły
Materna Jolanta Sprzątaczka 
Zerbe Teresa Sprzątaczka 
Mrozik Wacław Starszy konserwator 
Dziamski Zenon Starszy konserwator 

Historia szkoły

          
                                           100 - letnia historia Szkoły Podstawowej w Porażynie
                                                                        


                        

    Rok 1906 uważany jest przez mieszkańców Porażyna za rok powstania szkoły, której kierownikiem był Teodor Loporowski. W tym to roku oddano do użytku publicznego nowy budynek szkolny, jednopiętrowy posiadający dwie izby lekcyjne i korytarze.

     O istnieniu szkoły w Porażynie , jej usytuowaniu i funkcjonowaniu do roku 1905 włącznie, mówi krótka wzmianka z kroniki szkolnej, napisana w 1945 r. na podstawie wspomnień mieszkańców Porażyna przez Konstantego Koniecznego: „ Do roku 1905 włącznie nauka szkolna odbywała się w budynku, gdzie obecnie jest mieszkanie nauczycielskie (Porażyn nr 8). Ponieważ do tutejszego obwodu szkolnego przez szereg lat należało kilka gromad, bo Porażyn, Sielinko – majątek, Łęczyce a nawet przez pewien czas Jastrzębniki, a liczba uczniów dochodziła do 140, dlatego do czasu pobudowania nowej szkoły, nauka odbywała się częściowo w budynkach wynajętych, organizacyjnie o 2 nauczycielach przy 5 klasach programowych.”

     Teodor Loporowski kierował szkołą do roku 1913. W latach 1913-1918 funkcje tę sprawował pan Mozolewski. W latach międzywojennych przez okres 20 lat nauczycielem kierującym szkołą był Hieronim Schumacher. Podczas II wojny światowej szkoła była zamknięta. Zamieniono ją na mieszkania dla kilku przesiedlonych polskich rodzin. Dzieci z rodzin niemieckich uczęszczały do szkoły w pobliskich Łęczycach.

    Otwarcie szkoły i rozpoczęcie zajęć lekcyjnych nastąpiło 15 kwietnia 1945 r. przez Konstantego Koniecznego- który został oddelegowany do kierowania tą placówką. Dwa miesiące wcześniej otwarł i rozpoczął nauczanie w szkołach w Kozłowie i Uścięcicach. W wyposażeniu szkoły w najprostsze meble i sprzęt szkolny bardzo pomogło mu miejscowe społeczeństwo. Po latach mówił: „ na ludzi z Porażyna zawsze mogłem liczyć”.

Uczył, prowadził zajęcia z zakresu oświaty dorosłych oraz kursy dla analfabetów. Zorganizował i prowadził  Uniwersytet dla Rodziców. Pisał prace o charakterze dydaktyczno-metodycznym. Na łamach prasy lokalnej, Jego wychowanek - obecnie burmistrz Opalenicy pisał: „Zawsze życzliwy współmieszkańcom Porażyna, cieszył się powszechnym szacunkiem i zaufaniem. Był wychowawcą wielu roczników absolwentów, wśród których są dzisiejsi nauczyciele, pracownicy naukowi, inżynierowie, lekarze weterynarii, kapitan żeglugi wielkiej, księża, przedstawiciele wielu innych zawodów- w tym wykształceni i doskonali rolnicy”.

    Od roku 1945 szkoła była placówką niepełną – o niższym stopniu organizacyjnym z klasami I-IV, I-V, o jednym lub dwóch nauczycielach.

Uczniowie najwyższej organizacyjnie klasy dalszą naukę kontynuowali w szkołach opalenickich , a głównie w pełni zorganizowanej szkole w Jastrzębnikach. Kiedy w 1970 r. odchodził na emeryturę Konstanty Konieczny, a obowiązki prowadzenia Szkoły przejął jego syn – Tadeusz Konieczny, a w 1973 r. – Marianna Konieczna, następowały zmiany w systemie polskiej oświaty. Rozpoczął się okres likwidacji małych wiejskich szkół. Te, które się ostały, przekształcono w punkty filialne. Placówka w Porażynie stała się punktem filialnym opalenickich szkół podstawowych.

    Byli ludzie w naszej gminie, którzy na fali socjalistycznego entuzjazmu burzyli co dobre, chcieli zmienić ludzi, ich sumienia, tradycje i pragnienia. Na tej fali miała być zlikwidowana również porażyńska placówka. Potrzebę funkcjonowania szkoły doskonale rozumieli mieszkańcy Porażyna. Na placówkę przychylnym okiem patrzył Gminny Dyrektor Szkół w Opalenicy – pan Stanisław Nowaczyk, widząc jej osiągnięcia coraz lepsze funkcjonowanie w  środowisku , zaangażowanie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, ich oddanie się pracy na rzecz drugiego człowieka, a przede wszystkim dziecka. W utrzymaniu placówki pomógł dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sielinku dr Jerzy Górny.  W ten sposób placówka uchroniła się przed likwidacją.

Od roku 1990 stała się szkołą samodzielną z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym. Jej dyrektorem była Marianna Konieczna , a sołtysem wsi Jerzy Piechowiak. Pod ich przewodnictwem rozpoczęła się batalia o wybudowanie w Porażynie sali wiejskiej.

Zapadła jednoznaczna decyzja Zarządu Miasta i Gminy Opalenica o wybudowaniu sali przy budynku szkolnym. Budowa jej trwała ponad cztery lata. W jej powstanie według swych możliwości zaangażowali się wszyscy mieszkańcy wsi. Salę wiejską, a właściwie nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku w 1996 roku w 90- lecie istnienia szkoły. Znacząco poprawiła się baza lokalowa. Była kuchnia z zapleczem, sala zebrań, mała salka gimnastyczna, nowe toalety. W nowym obiekcie powstała pracownia komputerowa. Zostały stworzone warunki zaspokajające potrzeby mieszkańców wsi, umożliwiające rozwój organizacji społecznych i szkoły.

    W roku 1999 na skutek malejącej liczby uczniów decyzją Burmistrza Opalenicy utworzono Szkołę Podstawową w Porażynie, do obwodu której włączono wieś Jastrzębniki.  Decyzja ta zapadła po wielu spotkaniach władz gminy Opalenica z mieszkańcami obu wiosek. Dzięki trosce mieszkańców Jastrzębnik o swoją  szkołę i wydaniu takiej decyzji przez Burmistrza jest jedna szkoła o pełnym stopniu organizacyjnym, funkcjonująca w dwóch sąsiadujących  miejscowościach: Porażynie i Jastrzębnikach. Z obu wiosek dzieci do klasy III włącznie uczą się w budynku szkolnym w Jastrzębnikach, do klasy IV-VI uczęszczają do Porażyna. Pomiędzy tymi miejscowościami jest zorganizowane przez gminę dowożenie uczniów. Szkoła i  jej działania stają się źródłem integrującym obie miejscowości. Pani Marianna Konieczna z końcem roku szkolnego 2002/2003 kończy długoletnie kierowanie szkołą. Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje pani Longina Jakubowska.


                                                                                                                      Tadeusz Konieczny
Misja szkoły

Uczniowie o Szkole ….


Jesteśmy małą szkołą, w której mieszczą się duże sukcesy jej  podopiecznych.

Położeni jesteśmy w krainie łąk, sadów i lasów, dzięki czemu często i chętnie korzystamy z ruchu i zajęć na świeżym powietrzu.

Lubimy eksperymentować, bawić się i obserwować przyrodę.

Czujemy się bezpiecznie.

Chętnie uczestniczymy w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań, w naszej szkole jest ich mnóstwo.

Lubimy naszą pracownię informatyczną, interesujące projekty i gry edukacyjne z każdego przedmiotu. Nowoczesna tablica interaktywna nie ma przed nami żadnych tajemnic.

Gościmy ciekawych ludzi, od których wiele możemy się nauczyć – m.in. studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wielkich muzyków, aktorów teatralnych.

Bierzemy udział w licznych przedstawieniach, również w języku niemieckim.  Jesteśmy organizatorami Gminnych Przeglądów Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Swoje umiejętności lingwistyczne i aktorskie mieliśmy już okazję zaprezentować w Bibliotece Miejskiej w Opalenicy, uczniom Gimnazjum oraz zaprzyjaźnionych szkół w gminie Opalenica.

Nauczyciele często nas chwalą, motywują, pomagają i wspierają.

Jesteśmy oceniani sprawiedliwie.

Posiadamy własny zespół wokalny „Promyki” oraz zespół flażoletowy „Melodia” i mamy często okazję do zaprezentowania swoich umiejętności także poza murami naszej szkoły. Niedawno muzykowaliśmy w Katedrze Archidiecezji Poznańskiej. Byliśmy pod wielkim wrażeniem, trochę stremowani, ale bardzo szczęśliwi.

Organizujemy cykliczne rajdy Nordic Walking w naszej gminie oraz w powiecie. Posiadamy profesjonalny sprzęt do uprawiania marszów nordyckich i chętnie pomagamy wszystkim zainteresowanym w nauce prawidłowej techniki. Nasze działania w tej dziedzinie sportu doceniła Polska Federacja Nordic Walking oraz Pionier Nordic Walkingu w Polsce.

Organizujemy konkursy o zasięgu gminy: Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Plener Malarski, Konkurs Wiedzy Historycznej, Noce Naukowców, Turnieje Zdrowia. Sami również chętnie bierzemy udział w licznych konkursach i często odnosimy duże sukcesy.

Najbardziej lubimy wycieczki, zwiedziliśmy już polskie wybrzeże i góry a także liczne ciekawe zakątki naszego kraju.

Na bieżąco zapoznajemy się z nowościami w repertuarze kin i teatrów. Gościmy na Targach Edukacyjnych w Poznaniu.

Wraz z Rodzicami i Nauczycielami chętnie współdziałamy ze społecznością lokalną i organizacjami działającymi na naszym terenie. Często jesteśmy organizatorami okolicznościowych uroczystości dla wszystkich mieszkańców Porażyna i Jastrzębnik, a także Opalenicy.

W szkole nigdy się nie nudzimy.  Mamy 1001 pomysłów na poznanie świata Uśmiech

 

Nauczyciele o Szkole ….

Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego intelektualnie, fizycznie i społeczno-moralnie ucznia Gimnazjum. Nasi podopieczni wyposażeni w wiedzę i wyobraźnię nie mają obaw i z odwagą wyruszają z Małej Szkoły w Wielki Świat.

 

Dyrekcja o Szkole…

Szkoła w Porażynie nie jest dużą placówką, posiada jednak wiekowe tradycje, które tworzą kolejne roczniki uczniów – wraz z zawsze fachowym i szczerze oddanym swoim wychowankom gronem nauczycielskim i wspierającymi ich działania – rodzicami i mieszkańcami Porażyna oraz Jastrzębnik.
W 2003 r. Szkoła Podstawowa w Porażynie otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą” jest to powód do dumy, ale jednocześnie zobowiązanie na dalsze lata, aby nie ustać w trudzie  wychowania młodego człowieka - otwartego na świat, posiadającego własne aspiracje, szanującego pracę i osiągnięcia innych, z zaangażowaniem realizującego swoje plany życiowe, żyjącego w zgodzie z przyrodą , społeczeństwem i swoim sumieniem – dobrego obywatela zarówno Małej, jak i Wielkiej Ojczyzny.

 

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity